موقعیت باشگاه

تهران، نارمک

خیابان آیت پایین‌تر از هفت حوض

چمن شرقی میدان 42

برلین آلمان

02177940155 و 02177901213

شنبه تا پنج شنبه : 07:00 تا 23:00 آقایان

بالا